Farmy fotowoltaiczne Łódź, Skierniewice, Kutno, Zgierz, Pabianice.

farmy fotowoltaiczne łódź, skierniewice, kutno, zgierz, łowicz, pabianice, sieradz, bełchatówSpecjalizujemy się w branży odnawialnych źródeł energii oferujemy kompleksowe usługi klientów. Pakiet naszych usług to: projekt, finansowanie i montaż farm fotowoltaicznych, solarnych. Nasze działania są poparte doświadczeniem i profesjonalizmem fachowców i wysoką jakością elementów instalacji fotowoltaicznych, modułów fotowoltaicznych, inwerterów itd.
Nasza podstawową usługą jest projekt i montaż elektrowni słonecznych wykonywanych na podzespołach renomowanych producentów. na najwyższej jakości komponentach europejskich producentów.

Odpowiednio przygotowany biznesplan farmy fotowoltaicznej pozwoli na korzystne finansowanie i relatywnie szybką spłatę inwestycji.

Farmy fotowoltaiczne Łódź, Skierniewice, Kutno, Zgierz.

Procedury – wymagane pozwolenia

  • Zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jasno stwierdzający możliwość budowy elektrowni fotowoltaicznej lub w przypadku braku planu warunki zabudowy
  • Warunki przyłączeniowe od lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego
  • Decyzja środowiskowa (jeżeli powierzchnia zabudowy przekracza 0,5 ha na terenach chronionych lub 1 ha na pozostałych terenach) zazwyczaj w przypadku elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp nie jest wymagana decyzja środowiskowa jeżeli lokalizacja nie jest na terenie chronionym.
  • Pozwolenie na budowę
  • Koncesja na sprzedaż energii wydawana przez urząd regulacji energetyki

Kontakt: marketing@grupaekosystemy.pl, tel. +48 606888623